Rekrutacja/Dokumenty wymagane przy przyjęciu

 Warunki rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2021/2022

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie szkoły średniej (nie jest wymagana matura) oraz złożenie kompletu dokumentów.

W aktualnej sytuacji epidemiologicznej kontynuowane są uproszczone zasady rekrutacji oraz możliwość przesyłania drogą elektroniczną, dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚl w Gliwicach:

 

Zasady zdalnej rekrutacji:

1. Wybrać kierunek kształcenia

2. Wypełnić (komputerowo lub ręcznie) Wniosek do Dyrektora - pobierz

3. Przygotować w formie skanu świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.

4. Przesłać wniosek oraz kopię świadectwa na adres e-mail szkoły: stud_med_gliwice@op.pl

Pozostałe dokumenty wymagane przy rekrutacji tj:

- potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typ B

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (kandydaci odbierają w sekretariacie Szkoły skierowania na badania)

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku - pobierz

- 2 fotografie (37mm x 52mm)

- białą papierową teczkę na dokumenty

oraz
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej

należy dostarczyć do Sekretariatu szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu .