Rola Praktycznej Nauki Zawodu

 

Praktyczna nauka zawodu czyli zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe były i są w całej w historii szkoły ważnym elementem procesu dydaktyczno-wychowawczego, bez którego rzetelne przygotowanie młodzieży do zawodu byłoby niemożliwe.

Celem zajęć praktycznych jest opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy, a także zapoznanie uczniów z organizacją zakładu pracy.
W okresie funkcjonowania w szkole tylko kierunku analityki medycznej - placówkami szkoleniowymi były laboratoria analityczne otwarte oraz laboratoria lecznictwa zamkniętego. Podczas przeddyplomowych praktyk zawodowych, naszych słuchaczy można było spotkać w wielu innych laboratoriach aglomeracji śląskiej, jak również na terenie całego kraju.
W związku z wprowadzeniem nowych kierunków nauczania ( w 1996r Technik Farmaceutyczny), baza kształcenia praktycznej nauki zawodu wzbogacała się o nowe placówki. W pierwszej kolejności, od 1997 roku, były to apteki otwarte, apteki szpitalne. oraz hurtownie farmaceutyczne. W wielu z nich przyszli technicy farmaceutyczni kształcą się do dziś.

W roku szkolnym 2003/2004 rozpoczęto kształcenie na kolejnym kierunku – Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Baza szkolenia praktycznego dla tej specjalności obejmuje szereg instytucji, organizacji i placówek świadczących usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne.
Rok szkolny 2005/2006 był bardzo ważny w dziejach szkoły. Po blisko 60 latach ostatni rocznik analityków zakończył naukę na Wydziale Technik Analityki Medycznej, wprowadzono kształcenie na nowych kierunkach – Technik Usług Kosmetycznych i Opiekunka Dziecięca oraz rozpoczęto szkolenie praktyczne na uruchomionym rok wcześniej Wydziale Technik Masażysta. Stworzenie nowej bazy szkolenia praktycznego dla wszystkich tych kierunków było ogromnym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkoły i zespołu nauczycielskiego ale dzięki ogromnej determinacji i zaangażowaniu udało się mu sprostać.
Dla przyszłych masażystów zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są systemem rotacyjnym w otwartych i szpitalnych ośrodkach rehabilitacyjnych i w szpitalnych oddziałach: chirurgicznym, kardiologicznym i neurologicznym Opiekunki Dziecięce odbywają szkolenie przez okres trzech semestrów. W I roku nauki uczestniczą w zajęciach w żłobkach. W II roku nauki szkolą się w przedszkolach oraz ośrodkach całodobowej opieki nad dziećmi ( szpitalne oddziały dziecięce, domy małego dziecka ).

Uczennice kierunku Technik Usług Kosmetycznych realizują szkolenie praktyczne w studiach i gabinetach kosmetycznych na terenie Gliwic, jak i całego woj. śląskiego.
Dla uczniów organizowane są wycieczki naukowe do szpitali, hurtowni farmaceutycznych, ośrodków rehabilitacyjnych, podczas których zapoznają się z nowoczesnymi metodami pracy, najnowszą aparaturą i sprzętem. Ponadto umożliwiamy uczniom poznanie instytucji i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Uczestniczymy w targach kosmetycznych odbywających się w Warszawie, Krakowie, Katowicach; targach rehabilitacyjnych w Łodzi (Międzynarodowe Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych), konferencjach naukowych i szkoleniach zawodowych.

Poprzez otwartość na ludzi i dostosowywanie się do warunków gospodarki rynkowej nawiązujemy współpracę z pracodawcami ułatwiając start zawodowy absolwentom.
Bez zaangażowania i oddanej pracy z młodzieżą kadry nauczycieli i instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu oraz nowoczesnej bazy Praktycznej Nauki Zawodu nie osiągnęlibyśmy tak wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, którymi charakteryzują się nasi absolwenci. Przez wszystkie lata istnienia szkoły kadra kierownicza przykładała ogromną wagę do doboru odpowiednich placówek szkoleniowych i kompetentnych instruktorów praktycznej nauki zawodu zdając sobie sprawę ze znaczenia nauki przez pracę na prawdziwym stanowisku pracy. Znalazło to odbicie w wynikach kształcenia i pozycji jaką mają nasi absolwenci na rynku pracy.