Technik Masażysta

Informacje o zawodzie:
Technik masażysta stanowi średni personel medyczny.  Może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego, bądź świadczyć usługi indywidualnie dla potrzeb: medycyny, sportu, rekreacji oraz kosmetologii estetycznej.

Nauka:   
Uczniowie  podczas 2-letniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie kompleksowego masażu ciała. Kształceni przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:  masażu klasycznego i segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Shantala,  masażu sportowego i kosmetycznego, stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta, obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej, właściwego doboru zabiegów fizykoterapeutycznych uwzględniając aktualny stan zdrowia i potrzeby pacjenta.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
• teoria masażu,
• pracownia masażu
• podstawy prawa i ekonomiki
•  wychowanie fizyczne
• podstawy psychologii
• wybrane zagadnienia z fizjoterapii
• anatomia i fizjologia
• zdrowie publiczne
•  wybrane zagadnienia kliniczne
• zajęcia praktyczne
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła.

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata:   zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, spostrzegawczość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktu; obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność, empatia, życzliwość, poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka, opiekuńczość, samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.

Absolwenci tego kierunku mogą podjąć pracę w: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, zakładach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo - leczniczych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych, klubach sportowych. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.