Technik Usług Kosmetycznych

Informacje o zawodzie:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinecie kosmetycznym, w gabinetach odnowy biologicznej lub zakładach kosmetycznych. Absolwent może być pracownikiem firmy lub prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Nauka:
Uczniowie podczas 2-letniej nauki zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Kształceni przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych: diagnozowania rodzajów cery w oparciu o przeprowadzone badania skóry, ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem, wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową, oceniania jakości wykonanego zabiegu, udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej, nawiązywania kontaktu z klientami, pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego. Wzbogaceniem oferty edukacyjnej jest udział w szkoleniach, pokazach zabiegów oraz kongresach kosmetycznych.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:
• psychologia
• fizykoterapia
• anatomia i fizjologia
• higiena
• dermatologia
• kosmetologia
• dietetyka
• ratownictwo
• chemia kosmetyczna
• pracownia kosmetyki
• zarys wiedzy o gospodarce
• wychowanie fizyczne
• praktyka zawodowa – miejsca praktyk zapewnia szkoła

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata: empatia, wrażliwość, cierpliwość, dobra komunikacja interpersonalna, życzliwość okazywana wszystkim klientom, rzetelność, odpowiedzialność , samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.

Miejscem pracy technika usług kosmetycznych mogą być gabinety i salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, firmy kosmetyczne, studia wizażu, studia paznokci, itp.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.