Technik Sterylizacji Medycznej

Informacje o zawodzie:
Innowacyjny kierunek utworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i UE. Absolwencji będą przygotowani do wykonywania różnego rodzaju sterylizacji, dezynfekcji, przeprowadzania testów w kierunku jałowości sprzętu i wyrobów medycznych oraz prowadzenia stosownej dokumentacji

Nauka:
Nauka trwa 1 rok (2 semestry). 

Miejsce pracy: 
Technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych itp. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Dyrektora Szkoły .
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
3. Kartę zdrowia z kartą szczepień.
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
5. Wynik badania na nosicielstwo bakterii schorzeń jelitowych.
6. 3 fotografie (37 mm x 52 mm).
oraz teczkę papierową białą.