Tablica Ogłoszeń/Plany Zajęć

Egzaminy

Wyniki egzaminu zawodowego w formule  2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godziny 10:00 w systemie informatycznym  SIOEPKZ
https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl
Informacje o wynikach OKE wyśle mailem lub sms do każdego absolwenta.
Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe będzie możliwy po ogłoszeniu przez MEN i służby sanitarne zakończenia zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r. termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 r. został przedłużony do 31 marca 2020 r.

_______________________________________________________________________________________

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC), które obowiązują w bieżącym roku szkolnym.

propozycja ubezpieczenia

NNW

OC

_______________________________________________________________________________________

 

Kierunki Dzienne - Plan Zajęć - pobierz

Terminy Zjazdów - pobierz

_______________________________________________________________________________________

 

 

Plan zajęć dla specjalności

 

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ - pobierz

OPIEKUN MEDYCZNY - pobierz

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - pobierz

 

_______________________________________________________________________________________