Terminarz postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2019/2020

1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.od 15.04.2019r. do 14.08.2019r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 19.08.2019r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20.08.2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.08.2019r.

5. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym od 22.08.2019r.do 27.08.2019r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym 28.08.2019r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.08.2019r.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 30.08.2019r.