Terminarz postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2017/2018

1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.od 1.05.2017 do 11.08.2017.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy 16.08.2017.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 17.08.2017.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.08.2017.

5. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym 22.08.2017 do 25.08.2017.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy w postępowaniu uzupełniającym 28.08.2017.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 29.08.2017.

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 31.09.2017.