Kierunki

Kierunki nauczania

Technik Usług Kosmetycznych

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Dowiedz się więcej
Technik Farmaceutyczny

Informacje o zawodzie:  Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny jest

Dowiedz się więcej
Technik Sterylizacji Medycznej

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zwodzie technik sterylizacji medycznej

Dowiedz się więcej
Technik Masażysta

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest

Dowiedz się więcej
Opiekun medyczny

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest

Dowiedz się więcej
Opiekunka dziecięca

Informacja o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca jest

Dowiedz się więcej
Terapeuta Zajęciowy

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy jest

Dowiedz się więcej
Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Informacje o zawodzie: Podstawowym celem kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

Dowiedz się więcej