Nabór w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 prowadzimy nabór kandydatów do klas pierwszych na kierunki:

Technik Usług Kosmetycznych forma dzienna, stacjonarna i zaoczna. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 
Technik Farmaceutycznforma dzienna. Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).
 
Technik Sterylizacji Medycznej forma dzienna, stacjonarna i  zaoczna. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).
 
Technik Masażysta forma dzienna i stacjonarna. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 
Opiekunka Dziecięca forma dzienna, stacjonarna i zaoczna . Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 
Opiekun Medyczny forma dzienna i  stacjonarna. Czas trwania nauki: 1,5 roku (3 semestry).
 
Terapeuta zajęciowy forma dzienna i stacjonarna. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).
 
Asystent osoby niepełnosprawnej forma dzienna i stacjonarna. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).