Technik Sterylizacji Medycznej

Informacje o zawodzie:

Podstawowym celem kształcenia w zwodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych w zakresie wykonywania dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych.

Innowacyjny kierunek utworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i UE.

Nauka:
Nauka trwa 1 rok (2 semestry) w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) lub zaocznej. Absolwenci  kształceni są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską zarówno w szkole jak i na placówkach praktycznej nauki zawodu oraz  przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-wykonywania różnego rodzaju sterylizacji i dezynfekcji

-przeprowadzania  kontroli procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;

-zapewniania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia

-sporządzania dokumentacji  procesu sterylizacji.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:

-Anatomia z patologią

-Technologia mycia i dezynfekcji

-Technologia sterylizacji

-Technologie informatyczne

-Wykonywanie mycia i dezynfekcji, dekontaminacji medycznej

-Wykonywanie sterylizacji – zajęcia praktyczne

-Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

-Podstawy psychologii i socjologii

-Język migowy

-Język obcy zawodowy- j. angielski

-BHP

-Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia

-Podstawy przedsiębiorczości

Cechy psychofizyczne: sumienność i dokładność, spostrzegawczość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy, sprawność manualna, zdyscyplinowanie i gotowość doskonalenia umiejętności zawodowych, aktywność i samodzielność w działaniu, świadomość odpowiedzialności i etyki zawodowej, odporność na stres.

Miejsce pracy: 
Technik sterylizacji medycznej znajdzie zatrudnienie w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych itp. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Dokumenty do pobrania