Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Kształcenie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej

Kierunki:
Technik Farmaceutyczny
Technik Usług Kosmetycznych
Opiekunka Dziecięca
Technik Masażysta
Technik Sterylizacji Medycznej
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Opiekun Medyczny

     

Aktualności


Słoneczna Polana Nadziei 13 października 2013

Wręczyliśmy Indeksy 15 października 2013 

Gliwicki Dzień Dla Zdrowia 27 października 2013

Zawody w Nędzy 07 września 2013

Repty Śląskie 04 października 2013

Podium naszej uczennicy 20 października 2013

 

Terminy spotkań dla Seniorów

Wykłady:  

16.04.2014r.  godz: 11.30 

1.            Pielęgnacja skóry stóp.

2.            Pielęgnacja skóry dojrzałej wiosną.

3.            Makijaż kobiety dojrzałej cd.

     Korekta oczu, dobór kolorystyki „Makijaż lady”

Zabiegi  z  zakresu  kosmetyki  i  masażu:      

 08.04.2014r.  i  13.05.2014r.

 godz:  10.00 – 13.00

NORDIC WALKING

środy  godz:  8.30

 

       Zbiórka przed Centrum ul.Chudoby 10
Zapraszamy!!!

     

Zapraszamy na DNI OTWARTE,

które połączone będą z bezpłatnymi zabiegami z zakresu kosmetyki i masażu

 

05 kwietnia 2014r. (sobota) w godzinach

10:00 - 14:00

17 maja 2014r. (sobota) w godzinach

10:00 - 14:00

07 czerwca 2014r. (sobota) w godzinach

10:00 - 14:00

 

Egzaminy

Terminy Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje Zawodowe dla Absolwentów , którzy nie zdali  egzaminustary egzamin:

 

- Etap Pisemny : 23 czerwca 2014r ( poniedziałek) godzina 12:00.

- Etap Praktyczny dla kierunków: Technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych –

25 czerwca 2014r ( środa) godzina 9:00.

     

 

Turniej Piłki Siatkowej w Sosnowcu 06 stycznia 2014

9 grudnia 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Piłki Siatkowej w Sosnowcu. Nasz zespół nie zdobył podium, jednak dzielnie walczył o każdy punkt. Szkołę reprezentowali: Dawid Muszala, Tomasz Długołęcki, Magdalena Kusiakiewicz, Dawid Mainka, Anna Migas, Mirosław Najbor, Anna Ridzewska. Dziękuję bardzo za chęci i mam nadzieję, że kolejne wyjazdy przed nami. Grzegorz Malisz

          

 

   

Witam na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.

 

Wybór szkoły i kierunku nauczania to bardzo ważna decyzja życiowa. Od jej trafności będzie zależała Państwa przyszła kariera zawodowa i pozycja na rynku pracy. Dlatego zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – szkoły z ponad 60 letnią tradycją i historią oraz ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym, która postawiła sobie za cel kształcenie na najwyższym poziomie. 

 Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcieliby swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.

 Oferujemy bezpłatne kształcenie bez matury w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym w zawodach:

Technik farmaceutyczny /2 lata/
Technik masażysta /2 lata/
Technik usług kosmetycznych /2 lata/
Opiekunka dziecięca /2 lata/

- Technik sterylizacji medycznej /1 rok/   NOWY KIERUNEK

Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami, realizującą programy nauczania zgodne ze standardami Unii Europejskiej, posiadającą:

  • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i instruktorską praktycznej nauki zawodu
  • nowoczesne w pełni wyposażone sale laboratoryjne i pracownie ćwiczeniowe
  • zapewniamy uczniom bezpłatne miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych tj. w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, Domach Pomocy Społecznej, żłobkach, gabinetach kosmetycznych, centrach SPA

Atutem szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców i po odbyciu praktyki i uzyskaniu dyplomów chętnie przez nich zatrudniani, co jest najlepszym wyznacznikiem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Podejmując naukę w naszej szkole znajdziesz się wśród ludzi życzliwych, przyjaznych, w szkole bezpiecznej, umożliwiającej wszechstronny rozwój, zapewniającej sukces!

W naszej szkole warto się uczyć!

WIZJA SZKOŁY

1. Przygotowanie i  wykształcenie absolwentów , których cechuje tolerancja, uczciwość, wrażliwość, dążenie do rozwijania swoich zainteresowań , profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Rozwijanie i utrwalanie wizerunku  szkoły policealnej rozpoznawalnej w skali województwa śląskiego,  kształcącej w zawodach medycznych.

MISJA SZKOŁY

1. Stworzenie  uczniom szczególnie korzystnych  warunków kształcenia umożliwiających zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu  zgodnych z wymaganiami rynku pracy .
2. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju, kreatywności, otwartości na innych ludzi oraz uznania prawa każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów.
3. Zapewnienie uczniom miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców, specjalistycznych i renomowanych placówkach.
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych inspirujących uczniów do działań twórczych  i  samorozwoju,  we współpracy z  instytucjami wspomagającymi działania szkoły oraz   środowiskiem lokalnym.

 

 

Nasza  szkoła   od  wielu  lat   popularyzuje  treści  prozdrowotne  wśród  uczniów. Działania  Dyrekcji  i Nauczycieli Szkoły są skierowane na krzewienie idei zdrowego stylu życia. Realizujemy edukację prozdrowotną. Działania te zostały uhonorowane przyjęciem do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podczas uroczystości w dniu 11 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

 

Festiwal Spełnienia Marzeń 14 marca 2014

Podczas Festiwalu Spełnienia Marzeń odbył się nordic Walking na dystansie 10 km w którym nasza koleżanka Anna Migas z kierunku Technik Masażysta zdobyła I miejsce. Miejsce IV zajęła Pani A. Szajnowska

                       

 

    

Gliwicki Dzień dla Zdrowia już za nami!!! 27 października 2013

Dzień Promocji Zdrowia zorganizowano w celu przedstawienia oferty edukacyjnej i zapoznania z atrakcyjnością kształcenia. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzania szkoły, jak również skorzystania z usług kosmetycznych oraz różnych form masażu.

          

     

Zawody w Nędzy 07 wrzesień 2013

Zawody w Nordic Walking. I naszej szkoły nie mogło tam zabraknąć.

                 

 

Repty Śląskie 04 października 2013

Technik Masażu odwiedzili Repty Śląskie

                     

  

Kolejne Zawody 20 października 2013

Uczniowie naszej szkoły czynnie biorą udział w różnego rodzaju zawodach. Nasza uczennica II roku Technika Masażysty Anna Migas zdobyła 3 miejsce. Gratulujemy.