Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach

Kształcenie w formie dziennej, wieczorowej i zaocznej

Kierunki:
Technik Farmaceutyczny
Technik Usług Kosmetycznych
Opiekunka Dziecięca
Technik Masażysta
Technik Sterylizacji Medycznej
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Opiekun Medyczny

     

Aktualności


Słoneczna Polana Nadziei 13 października 2013

Wręczyliśmy Indeksy 15 października 2013 

Gliwicki Dzień Dla Zdrowia 27 października 2013

Zawody w Nędzy 07 września 2013

Repty Śląskie 04 października 2013

Podium naszej uczennicy 20 października 2013

 

 

   

Witam na stronie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach.                                                                                                                                                                         

Wybór szkoły i kierunku nauczania to bardzo ważna decyzja życiowa. Od jej trafności będzie zależała Państwa przyszła kariera zawodowa i pozycja na rynku pracy. Dlatego zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach – szkoły z ponad 60 letnią tradycją i historią oraz ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym, która postawiła sobie za cel kształcenie na najwyższym poziomie. 

 Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcieliby swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.

 Oferujemy bezpłatne kształcenie bez matury w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym w zawodach:

Technik farmaceutyczny /2 lata/
Technik masażysta /2 lata/
Technik usług kosmetycznych /2 lata/
Opiekunka dziecięca /2 lata/

- Technik sterylizacji medycznej /1 rok/   NOWY KIERUNEK

Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami, realizującą programy nauczania zgodne ze standardami Unii Europejskiej, posiadającą:

  • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i instruktorską praktycznej nauki zawodu
  • nowoczesne w pełni wyposażone sale laboratoryjne i pracownie ćwiczeniowe
  • zapewniamy uczniom bezpłatne miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych tj. w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, Domach Pomocy Społecznej, żłobkach, gabinetach kosmetycznych, centrach SPA

Atutem szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców i po odbyciu praktyki i uzyskaniu dyplomów chętnie przez nich zatrudniani, co jest najlepszym wyznacznikiem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

Podejmując naukę w naszej szkole znajdziesz się wśród ludzi życzliwych, przyjaznych, w szkole bezpiecznej, umożliwiającej wszechstronny rozwój, zapewniającej sukces!

W naszej szkole warto się uczyć!

WIZJA SZKOŁY

1. Przygotowanie i  wykształcenie absolwentów , których cechuje tolerancja, uczciwość, wrażliwość, dążenie do rozwijania swoich zainteresowań , profesjonalne przygotowanie do pracy zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Rozwijanie i utrwalanie wizerunku  szkoły policealnej rozpoznawalnej w skali województwa śląskiego,  kształcącej w zawodach medycznych.

MISJA SZKOŁY

1. Stworzenie  uczniom szczególnie korzystnych  warunków kształcenia umożliwiających zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu  zgodnych z wymaganiami rynku pracy .
2. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju, kreatywności, otwartości na innych ludzi oraz uznania prawa każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów.
3. Zapewnienie uczniom miejsc odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców, specjalistycznych i renomowanych placówkach.
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych inspirujących uczniów do działań twórczych  i  samorozwoju,  we współpracy z  instytucjami wspomagającymi działania szkoły oraz   środowiskiem lokalnym.

 

 

Nasza  szkoła   od  wielu  lat   popularyzuje  treści  prozdrowotne  wśród  uczniów. Działania  Dyrekcji  i Nauczycieli Szkoły są skierowane na krzewienie idei zdrowego stylu życia. Realizujemy edukację prozdrowotną. Działania te zostały uhonorowane przyjęciem do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie podczas uroczystości w dniu 11 czerwca 2012r.

 

 

 

 

 

Słoneczna Polana Nadziei 23 października 2014r.


Sadzenie żonkili w Gliwicach w parku Chopina to już tradycja. Po raz kolejny pomogliśmy zasilić Słoneczną Polanę Nadziei o 300 cebulek kwiatów.

Jak co roku w akcji uczestniczyło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach oraz inne szkoły. Nawet chłód i deszcz wiszący w powietrzu nikogo nie zniechęcił!

         

 

Wojewódzki turniej Piłki Nożnej w Zabrzu 29 października 2014r.


Jak co roku uczestniczyliśmy w Wojewódzkim Turnieju Piłi Nożnej w Zabrzu. W tym roku nasz zespół nie zdobył żadnego miejsca na podium, ale może kolejne lata przyniosą nam więcej szczęścia. W rozgrywkach brały jeszcze udział Szkoły z Rybnika, Raciborza, Katowic, Zabrza.

         

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015  01 września 2014

Spotkanie jak co roku odbyło się w budynku szkoły gdzie uczniowie zostali uroczyście powitani przez Panią Dyrektor mgr Ewę Bijańską oraz całe grono pedagogiczne. Życzymy wszystkim powodzenia oraz wytrwałości
w realizowaniu swoich celów.

 

     

 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 27 czerwca 2014

Koniec roku szkolnego to początek długo oczekiwanych wakacji. Życzymy wszystkim udanego, ale przede wszystkim bezpiecznego odpoczynku, który pozwoli zebrać siły by już we wrześniu stawić czoła kolejnym wyzwaniom.

   

  

   

 

Kolejne Dni Otwarte Za Nami 17 maja 2014

W dniu 17 maja 2014r. goścliliśmy zainteresowanych naszą szkołą gdzie przy okazji można było skorzystać z  bezpłatnych zabiegów kosmetycznych oraz masażu. Wszyscy mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną oraz atrakcyjnością kształcenia.

 

       

     

 

Przedszkolna Olimpiada Sportowa 24.06.2014

W dniu 19 maja 2014r. w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach odbyła się Przedszkolna Olimpiada Sportowa, której organizatorem Było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach. 

Pani mgr Agnieszka Szajnowska wraz klasą II E sprawowała opiekę nad całością imprezy. Do wykonania było 7 stacji zadaniowych oraz pokaz szermierki w wykonaniu Anny Ridzewskiej (Piast Gliwice).

           

 

Półmaraton 23.06.2014

W dniu 18 maja 2014r. odbył się półmaraton NW Lubliniec. Na starcie półmaratonu stanęło 50 zawodników, którzy mieli do pokonania 3 rundy w lublinieckich lasach. W zawodach wystartowało 19 zawodniczek  oraz 31  zawodników.

Naszą szkołę reprezentowały: mgr F. Pogoda - nauczyciel PNZ, mgr A. Szajnowska, A. Migas - uczennica klasy II E kierunku Technik Masażysta.

     

 

Turniej Piłki Siatkowej w Sosnowcu 06 stycznia 2014

9 grudnia 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Turnieju Piłki Siatkowej w Sosnowcu. Nasz zespół nie zdobył podium, jednak dzielnie walczył o każdy punkt. Szkołę reprezentowali: Dawid Muszala, Tomasz Długołęcki, Magdalena Kusiakiewicz, Dawid Mainka, Anna Migas, Mirosław Najbor, Anna Ridzewska. Dziękuję bardzo za chęci i mam nadzieję, że kolejne wyjazdy przed nami. Grzegorz Malisz

          

 

Festiwal Spełnienia Marzeń 14 marca 2014

Podczas Festiwalu Spełnienia Marzeń odbył się nordic Walking na dystansie 10 km w którym nasza koleżanka Anna Migas z kierunku Technik Masażysta zdobyła I miejsce. Miejsce IV zajęła Pani A. Szajnowska