Rozdanie indeksów słuchaczom klas pierwszych oraz wręczenie nagród w klasach drugich

W dniu 9.10.2020 w Naszym Centrum odbyło się rozdanie indeksów słuchaczom klas pierwszych oraz wręczenie nagród w klasach drugich za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową postawę słuchacza. Gratulujemy!