Technik Usług Kosmetycznych

Informacje o zawodzie:
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych jest przygotowanie absolwenta do pracy w gabinecie kosmetycznym, w gabinetach odnowy biologicznej lub zakładach kosmetycznych. Absolwent może być pracownikiem firmy lub prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą.

Nauka:
Uczniowie podczas 2-letniej nauki w formie dziennej, stacjonarnej (wieczorowej) lub zaocznej, zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Kształceni przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską są przygotowywani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-diagnozowania rodzajów cery w oparciu o przeprowadzone badania skóry,

-ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,

-wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,

-oceniania jakości wykonanego zabiegu,

-udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej,

-nawiązywania kontaktu z klientami, pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii,

-posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego,

-wzbogacenia oferty edukacyjnej  udział w szkoleniach, pokazach zabiegów oraz kongresach kosmetycznych.

Wykaz przedmiotów realizowanych podczas nauki:

-Kosmetologia

-Fizykoterapia

-Chemia kosmetyczna

-Wizaż

-Technologie informatyczne

-Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce

-Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

-Psychologia z elementami etyki

-Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, oczu i ciała

-Zabiegi upiększające – wizaż

-Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp

-Język obcy zawodowy- j. angielski

-BHP

-Podstawy działalności gospodarczej i prawnej w ochronie zdrowia

-Wychowanie fizyczne (nie dotyczy kierunku stacjonarnego i zaocznego)

Cechy psychofizyczne pożądane u kandydata: empatia, wrażliwość, cierpliwość, dobra komunikacja interpersonalna, życzliwość okazywana wszystkim klientom, rzetelność, odpowiedzialność , samodzielność, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.

Miejscem pracy technika usług kosmetycznych mogą być gabinety i salony kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, firmy kosmetyczne, studia wizażu, studia paznokci, itp.

Dokumenty do pobrania