Nagrody w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”

W dniu 11 października b.r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczała laureatom Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Towarzyszyła jej Pani Alina Nowak – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem członek Komisji Konkursowej. Wydarzenie prowadził Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” było wyróżnienie pięciu osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego podczas gali reprezentowały: mgr Izabela Pańczyk – Koleśnicka  oraz mgr inż. Anna Mercik.

Zwycięskim gminom zostały przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego tj. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”. Laureaci konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” otrzymali nagrody finansowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2019”. Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone*